tende

Sprinkler sistem i sistem za gašenje požara gasom


Poštujući pravila prirode i u skladu sa najnovijim svjetskim standardima TIMING kompanija energetski efikasnu opremu kombinuje sa odgovarajućim sistemima i prilagođava je vašim potrebama. Ovim se poboljšava udobnost vašeg doma, doprinosi očuvanju prirodne sredine, ali i ušteđuje vaš novac.

ven

Ventilacija i odimljavanje podzemnih garaža

tus

Termotehničke instalacije

top

Sprinkler sistem i sistem za gašenje požara gasom

Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 05 DUP Radoje Dakić– M1

Podzemne garaze stambeno poslovnog objekta na U.P. 05 DUP Radoje Dakic– M1

Garaža stambeno poslovnog objekta na U.P. 41 Blok 1 Dup ‘’Podkošljun’’ u Budvi

Poslovni objekat "Okov" d.o.o., Sutorina

"Stambeno-poslovni kompleks sa podzemnim garažama, faza 1 i 2" Podgorica

DUP "NOVA VAROŠ 2" Podgorica

"OKOV" Podgorica -skladišno-administrativni objekat

Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju

OBJEKAT AERODROMSKE KONTROLE LETENJA TIVAT

Poslovni objekat ‘’Hemomont’’ u Podgorici

Podzemne garaže G2 poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Radoje Dakić“, Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Momišić A - dio zone 5" d.o.o., Podgorica

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP-a „Drač – Putnički terminal“, Podgorica

Škola za osnovno obrazovanje - Golubovci, selo Srpska, Podgorica

Garaža kolektivno stambenog objekta na U.P. 02 DUP Zagorič 1 - dio zone A

Podzemne garaže poslovnog objekta "Zetagradnja" DUP Konik Blok IV, Podgorica

Garaža stambeno poslovnog objekta DUP "Nova Varoš",urb. parcela 40A i 40B, Podgorica

Data centar - Bijelo Polje

Agencija za ljekove i fond PIO, Podgorica

Zgrada internog, neurologije, infektivno i dijaliza - JZU OPŠTA BOLNICA, Nikšić

Podzemne garaže u stambeno poslovnom objektu lamele A, B, C i D - DUP “Rozino” 1, Budva

Podzemna garaža stambeno - poslovnog objekta, DUP „Blok VI – zona 6“, urb. parcela UP1, Podgorica

Garaže poslovnog objekta "Gradnja promet", Podgorica

Objekat "Poliklinika" u Beranama

Poslovni prostor "Mesopromet" d.o.o. - DUP Rozino, Budva

Podzemne garaže objekta na urbanističkim parcelama 2 i 2A, u zahvatu DUP-a "Blok 35-36"

Hotel na U.P. 14.2, u okviru Bloka 14. na K.P. br. 2201/1 i 2202/2, KO Budva

Poslovni objekat "PREHRANA" a.d. - DUP Stražica, Pljevlja

Garaže stambeno - poslovnog objekta "Zetagradnja" d.o.o., Podgorica na urbanističkim parcelama A, B, C, D, E, F, G, H i I, Blok IV , u zahvatu DUP Konik

Hotel "ZIYA", Podgorica

Pratite nas