Excellent Sersifikat


Excellent Sersifikat

Preduzeće "Timing" d.o.o. Podgorica je nedavno dobila EXCELLENT SERTIFIKAT od strane priznate bonitetne kuće COFACE u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore.

Na osnovu finansijske analize poslovanja, i ocjene platnog morala i rizika poslovanja, preduzeće "Timing" d.o.o. Podgorica je dobilo visoku bonitetnu ocjenu i samim tim je ispunilo uslove za izdavanje EXCELLENT SERTIFIKATA, kojim se potvrđuje kredibilnost našeg preduzeća, kako u domaćem, tako i međunarodnom poslovnom okruženju.

 

Pratite nas