Donacija sportu i školi


Donacija sportu i školi

 Preduzeće "Timing" d.o.o. nastoji razumjeti potrebe okruženja, te samim tim aktivno učestvuje u životu zajednice u kojoj posluje, kako na lokalnom nivou, tako i na području cijele države. 

Putem sponzorstava i donacija podržavamo projekte kojima se razvijaju obrazovanje, sport, ekologija i očuvanje životne sredine, njeguje kulturna baština, te poboljšava kvalitet života ljudi uopšte. 

Naša kompanija je 2017. godine sponzorisala RK "Čelik" iz Nikšića, i dodijelila  donaciju koju bi koristili u cilju realizacije budućih uspjeha ovog sportskog društva.

U skladu sa poslovnom politikom i praksom kompanije koja je svoje postizanje uspjeha, usmjerila i prema principima društveno odgovornog poslovanja, te stvaranju podrške razvoja u lokalnim zajednicama, "Timing" d.o.o. je donirao određena sredstva JU OŠ "Đoko Prelević" Ubli-Kuči, opština Podgorica.

 

"Timing" d.o.o Podgorica će i ubuduće raditi na stvaranju čvrstih veza sa zajednicom i društvom u cjelini, i boljem razumijevanju njihovih potreba i zahtjeva.

Pratite nas